Työterveyspäivät alan viitoittajana – ajatuksia tullinkulmalaisten silmin

 

Tullinkulman Työterveyden blogiin haastateltiin yhteensä neljää työterveyslääkäriämme, jotka osallistuivat keskiviikkona 14.9. Työterveyspäiville Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.

Tiia Reho on erikoistuva työterveyslääkäri, joka on työskennellyt 2,5 vuotta Tullinkulman Työterveydessä. Hänen tavoitteenaan on työterveyskäytäntöjen kehittäminen, asiakasyritysten kanssa tehtävän yhteistyön parantaminen ja kehittyminen edelleen työterveyslääkärinä.

Sanna Sarviharju-Tujula on erikoistuva työterveyslääkäri, joka on työskennellyt Tullinkulman Työterveydessä vuodesta 2009 lähtien. Hän on yleislääketieteen erikoislääkäri ja omaa 10 vuoden kokemuksen terveyskeskuksista.

Teija Mertimo on vuodesta 2012 lähtien työskennellyt Tullinkulman Työterveydessä erikoistuvana työterveyslääkärinä. Lisäksi hän on kaupan ja hallinnon alan tradenomi. Hänen tavoitteinaan tulevaisuudessa on jatkaa tiivistä, laatupainotteista ja asiakaslähtöistä yhteistyötä asiakasyritysten kanssa.

Kaija Koskimies on työskennellyt työterveyslääkärinä Tullinkulman Työterveydessä jo 30 vuotta. Hän pyrkii kehittymään jatkuvasti työterveyslääkärinä ja pysymään ajan tasalla alan muutoksissa.

1. Mikä oli mielenkiintoisinta messuilla?

Tiia: Mielenkiintoisinta oli Petri Rajaniemen pitämä luento toimintaympäristön muutoksesta tietokeskeisestä lähestymistavasta ihmiskeskeisempään. Ihmisten johtaminen ja kohtaaminen on myös yritysmaailmassa työn kovaa ydintä. Empatia ja myötätunto ovat lääkärin tärkeitä työvälineitä.

Sanna: Luentoanti kokonaisuudessaan. Mieleenpainuvimpana oli keskiviikkoaamun ensimmäinen seminaarikokonaisuus, jossa puhuttiin toimintaympäristön muutoksesta ja erilaisten mittareiden hyödyntämisestä jokapäiväisessä elämässä.

Teija: Mielenkiintoisinta oli Työterveyslaitoksen kehittämä uusi työkalu ’’aivotyö toimivaksi’’, joka selvittää työn kognitiivisia ajatuksia ja vaikutuksia. Lisäksi messuilla oli huomattavissa, että tietotyö ja tämän mukanaan tuomat haasteet ovat lisääntymässä alalla.

Kaija: Mielenkiintoisinta oli keskiviikkoiltapäivän Infoähky kuriin? -luennot. Projektin tarkoituksena oli selvittää millaisia kognitiivisia vaikutuksia tietotyöhön liittyy ja miten aivojen kuormitusta pystyttäisiin mittaamaan tietotyössä. Toivottavasti tästä uudesta konseptista saadaan vielä konkreettinen lomake käyttöön työterveyshuollossakin.

2. Mitä uutta opit Työterveyspäiviltä?

Tiia: Tapahtumassa sai tietoa monipuolisesti Työterveyslaitoksen erilaisista hankkeista ja projekteista. Keskustelu erilaisten mittaamismahdollisuuksien hyödyntämisestä ja tietoturvahaasteista niihin liittyen oli kiinnostavaa.

Sanna: Erilaisten mittareiden käyttöä konkreettisessa merkityksessä. Oli hienoa huomata, kuinka esimerkiksi Firefit-mittarilla luotiin yksilöllisiä harjoitteita henkilöstölle.

Teija: Yleistä tietoa työhyvinvointiin ja sen kohderyhmiin liittyen. Mikäli erityisesti nostetaan muutama asia esille, Aivotyö toimivaksi -työkalun lisäksi esiteltiin mielenkiintoinen ja menestynyt esimerkki TIKKA-menetelmän työlähtöisestä käytöstä.

Kaija: Messuilla sai runsaasti tietoa työterveysalan eri toimijoiden erilaisista projekteista ja hankkeista. Mielenkiintoista oli esimerkiksi kuulla Työterveyslaitoksen monista hankkeista.

3. Mihin ala on kehittymässä?

Tiia: Työterveyshuolloissa on nykyään yhä enemmän saatavilla dataa, jonka oikea-aikainen hyödyntäminen ja toisaalta rajaaminen on yksi iso tekijä tulevaisuudessa. Tiedon käsittely, analysointi ja siitä johdettavien suositusten fokusointi on keskeinen haaste.

Sanna: Räätälöity ja tarvelähtöinen työterveyshuolto tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Asiakasyritykset haluavat rahoilleen vastinetta, mikä johtaa yhä enemmän asiakaslähtöisempään näkökulmaan tarjota työterveyspalveluja.

Teija: Työterveyshuolto itsessään kehittyy monipuolisemmaksi ja työ- ja tarvelähtöisemmäksi. Työn vaatimukset aloilla korostuvat ja työhyvinvointiin sekä -turvallisuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

Kaija: Työterveyshuoltoalalla pyritään yhä läheisempään yhteistyöhön asiakasyritysten kanssa. Painopiste on muuttunut yhä enemmän asiakaslähtöisemmäksi, ja työhyvinvointiin työpaikoilla kiinnitetään nykyään enemmän huomiota kuin ennen vanhaan.

4. Työterveyslääkärin rooli tulevaisuudessa?

Tiia: Työterveyslääkärin roolissa korostuu diagnosoinnin lisäksi asiakkaiden ohjaaminen ja tiedon jakaminen. Lisäksi lääkärin tulee kyetä perkaamaan ja pureksimaan yhä suurempi määrä dataa ja arvioida sen terveydellistä merkitystä.

Sanna: Työterveyslääkärin roolista tulee asiakaslähtöisempi ja asiakkaille pyritään olemaan ikään kuin mentori tai ohjaava ja neuvoja antava asiantuntija. Yhteistyö yritysten kanssa todennäköisesti myös lähenee.

Teija: Työterveyshuollon ja -lääkärin työ painottuu yhä enemmän ennaltaehkäisevään työhön ja huomioimaan työlähtöisen näkökulman sekä työpaikkojen erilaiset tarpeet vieläkin yksityiskohtaisemmin.

Kaija: Työterveyslääkäriltä vaaditaan yhä laaja-alaisempaa osaamista peruskoulutuksen ulkopuolelta. Tiedon hallinta ja analysointi työssä korostuu yhä enemmän. Lisäksi virtuaali- ja etävastaanotot lisääntynevät digitalisaation seurauksena.

Suotuisia työterveystouhuja toivottaen,
Tullinkulman Työterveys

Blogin kirjoittajana ja tekijänä toimi viestinnän ja markkinoinnin harjoittelija Jalmari Ohmeroluoma. Jalmari on keväällä 2017 valmistuva liiketalouden tradenomi, joka suorittaa työharjoitteluaan Tullinkulman Työterveydessä.