VÄSYTKÖ SISÄILMASTA?

Sisäilman laatuun ei usein kiinnitetä huomiota, ennen kuin siinä ilmenee ongelmia. Se on kuitenkin yksi merkittävimmistä työkykyyn vaikuttavista tekijöistä. Tullinkulman Työterveys on mukana etsimässä keinoja hyvän sisäilman takaamiseksi.

Ihminen hengittää noin 15 000 litraa ilmaa vuorokaudessa, josta kolmannes vietetään työpaikalla. Sisäilman laatu vaikuttaa siis ratkaisevasti hyvinvointiin ja työtehoon.

Huonon sisäilman oireita ovat mm. jatkuva väsymys, päänsärky, keskittymisvaikeudet, limakalvojen ärsytysoireet ja kirvely, silmien kutina, hiekkaisuuden tunne sekä infektio-oireet, kuten toistuvat flunssat.

Jos ongelmat johtuvat työpaikan sisäilman laadusta, se näkyy myös oireiden vähentymisenä lomien ja viikonlopun aikana: Esimerkiksi kroonista päänsärkyä tai väsymystä ei ilmene kotioloissa.

Tunkkainen ja vähähappinen ilma vaikuttaa työpäivän aikaiseen hyvinvointiin ja tehokkuuteen, mutta oireet lakkaavat, kun keho saa riittävästi laadukasta hengitettävää.

Kosteus- tai homeongelmat voivat sen sijaan jättää jopa pysyviä haittoja: Kerran homeesta sairastunut ei pysty välttämättä enää lainkaan oleskelemaan tilassa, jossa on pienikin määrä oireet aiheuttaneita epäpuhtauksia. Mikäli ilmenee, että samassa tilassa työskentelevistä useilla on oireita, tulisi sisäilma-asiat ottaa puheeksi yhdessä.

Kesä tuo mukanaan myös toisen sisäilmaongelman, lämpötilan nousun. Suomessa kausi on sisätyöntekijän näkökulmasta onneksi lyhyt, mutta kuumuudesta kärsivälle silti tuskainen. Joissain työympäristöissä, kuten keittiöissä, vaikutusta lisäävät vielä lämpimät laitteet ja kosteus.

Jos työpaikan lämpötila kohoaa 28 celsiukseen, on työntekijä oikeutettu 10-15 minuutin taukoon kerran tunnissa. Käytännössä tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista. Taukoja tulisi silti pitää aina mahdollisuuksien mukaan ja pitää huolta riittävästä nesteytyksestä.

Työpaikan sisäilmaan ja yleiseen viihtyvyyteen voi vaikuttaa myös työyhteisön sisältä: Ei voimakkaasti hajustetun kosmetiikan käyttöä, ei kukkia sisätiloihin, ei ylimääräisen tavaran keräämistä kaappien päälle ja toimiston nurkkiin.