Käytönvalvontatapahtuman selvityspyyntö

TULLINKULMAN TYÖTERVEYS OY:N KÄYTÖNVALVONTATAPAHTUMAN SELVITYSPYYNTÖ

Käytönvalvontatapahtumassa selvitetään pyynnön esittäjän asiakastietoihin tehdyt kyselyt (tietojen käsittelytapahtumat) rekisterinpitäjän eri tietojärjestelmiin liittyen.

Tietojärjestelmien tallentamia nk. lokitietoja verrataan pyynnön esittäjän käynti-, hoito- ja ajanvaraustietoihin tietojen käsittelyn perusteiden selvittämiseksi. Käsittelyistä, joihin ei löydy työtehtävistä johtuvaa perustetta, pyydetään vastine kyseisiä tietoja käsitelleiltä. Mikäli havaitaan luvatonta tietojen käsittelyä, ryhdytään henkilöstöhallinnollisiin ja muihin tarvittaviin toimenpiteisiin.

Käytönvalvontatapahtuman suorittaa työterveyshuollon tietosuojavastaava yhdessä tietojärjestelmien nk. pääkäyttäjien ja ko. henkilörekisterin rekisterinpidosta vastuullisten henkilöiden kanssa. Asiakastietojen käytön selvittäminen voi olla hidasta riippuen lokitietojen määrästä ja aikavälistä, jolta valvonta tehdään.

Vastauksena pyyntöön esittäjä saa tiedon selvityksestä ja sen lopputuloksesta.

  • Selvityksen kohdentamiseksi ilmoita mahdollinen tapahtuma-ajankohta (aikaväli, miltä tietojen käsittelyä selvitetään)
  • Mistä tiedoista on kysymys (tietojärjestelmän/henkilörekisterin yksilöinti) ja keneen tai mihin toimintayksikköön epäilysi mahdollisesta tietojen luvattomasta käytöstä kohdistuvat

Kaavake palautetaan osoitteella: Tullinkulman Työterveys Oy, Hammareninkatu 5B 33100 Tampere

Liite: KÄYTÖNVALVONTATAPAHTUMAN SELVITYSPYYNTÖ

Henkilötietojen korjausvaatimuslomake