Tilaa työterveyspalvelut

Kurssit

Tarjoamme ryhmäkursseja työuran kaikkiin vaiheisiin, myös räätälöitynä.

Ihmisen fyysiseen ja henkiseen kuntoon vaikuttaa elinkaaren aikana moni asia. Työuran eri vaiheissa työntekijän jaksamista sekä työkykyä kannattaa tukea ja edistää.

Ryhmässä oppiminen on tehokasta ja hauskaa, ryhmän tuki on korvaamaton motivaation lähde.

Kurssitarjontamme on aina ajantasaista ja sovellamme kursseilla uusinta tutkimustietoa. Räätälöimme kursseja myös asiakkaan toiveiden mukaan. Ammattitaitoisesti toteutettua elämänlaatua, elämänhallintaa ja työkykyä parantava koulutus antaa näkyviä tuloksia, joista nauttivat sekä yksittäinen työntekijä että koko työyhteisö. Samalla yrityksen kannattavuus paranee. Alla kurssin nimi, joka toimii myös linkkinä kurssin lisätietoihin:

 

Lisätietoja kursseista:

 

Kuntokasi:

Kuntokasi antaa hyvinvointia työhön ja koko elämään. Ennaltaehkäisevää kuntoutusta tai varhaiskuntoutusta työkyvyn ja jaksamisen tueksi. Monen kuukauden kurssi moniammatillisessa ohjauksessa saa aikaan pysyviä muutoksia elämäntapoihin ja antaa pitkäaikaisia vaikutuksia työkykyyn. Kahdeksan lähikuntoutuspäivää kahden viikon välein neljän kuukauden aikana. Tuloksia arvioidaan seurantapäivänä.

Hyvinvointipäivät 

Vireyttä ja hyvinvointia työyhteisön jaksamisen tueksi. Hyvinvointipäivät voidaan järjestää työpaikalla tai muussa sovitussa tilassa. Päivän sisältö rakentuu työssä jaksamista tukevista aiheista ja se muokataan kunkin työyhteisön tilanteeseen soveltuvaksi. Kesto 2–8 h.

Räätälöidyt ryhmät
Suunnittelemme ja toteutamme asiakkaan pyynnöstä ja hänen tarpeidensa mukaan kursseja mistä tahansa työssä jaksamista tukevista aiheista.
 
Kannattava selkä
Ryhmä henkilöille, joilla on akuuttia tai kroonista selkäkipua. Kurssilta saa tietoa selkäkivusta, sen syistä ja hoidosta. Ryhmässä tehdään selkäharjoituksia, joista saa mukaansa kotiohjeet. Kesto 1,5 h.
 
Juoksukoulu
Kurssilla asetetaan juoksutavoitteet ja ryhmässä edetään askel askeleelta niitä kohden. Sopii myös vasta-alkajille. Hyvä kunto auttaa jaksamaan paremmin myös työelämässä. Kesto 6 x 1,5 h.
 
 Liikunnan starttiryhmät 
Kursseilla kerrotaan liikunnan terveysvaikutuksista ja motivoidaan säännölliseen liikunnan harjoittamiseen.
 
Kevyet kilot ja liikunnan ilot  
 Painonhallintaryhmä: Tavoitteena on painon aleneminen ja pysyvä painonhallinta. Kesto 10 x 2 h.
 
Tupakanvieroitus

Tupakkainfo: Kurssilla kerrotaan eri vieroitusvaihtoehdot, testataan nikotiiniriippuvuus ja mitataan keuhkojen häkäpitoisuus. Kesto 1 h.

Tumppaa tupakka -vieroitusryhmä: Tavoitteena tupakoimattomuus. Tärkeintä on oma halu lopettaa. Kesto 7 x 1,5 h.

Puhtiryhmä  

Masennuksen ja uupumuksen hoito- ja ehkäisytaitoja tukeva ryhmä, joka tukee myös työelämässä jaksamista. Ryhmässä edetään pääasiassa Suomen Mielenterveysseuran Depressiokoulu-kirjan mukaisesti. Kesto 10 x 2 h.
 
Mistä kunnon unet -uniryhmä
Henkilöille, joilla on nukahtamiseen tai nukkumiseen liittyviä ongelmia. Tavoitteena lisätä tietoa unesta ja nukkumisen terveydellisistä vaikutuksista sekä tukea unen laadun paranemista mm. stressinhallinnan ja rentoutumisen keinoin. Omia ryhmiä vuorotyötä tekeville. Kesto 5 x 2 h.
 
Nosto- ja siirtokoulutus
Kurssin tavoitteena on, että osallistujat omaksuvat tietoa siirto- ja nostotilanteisiin liittyvästä tuki- ja liikuntaelimistön kuormituksesta. Kurssilla opitaan uusia työtapoja kuormituksen poistamiseksi tai vähentämiseksi. Kesto 4–6 h.
 
Ensiapukoulutus

Yritys voi tilata omalle henkilöstölleen ensiapukurssin. Kurssi voidaan tällöin toteuttaa joko yrityksen tai meidän tiloissa. Kurssin sisältö räätälöidään työpaikan tarpeiden mukaan ja rakennetaan esimerkiksi sen mukaan, millaiset tapaturmat ovat yrityksessä tai yrityksen toimialalla tyypillisiä. Vaihtoehtoisena tapana hankkia henkilöstölle ensiaputaitoja on osallistuminen ns. yleisille ensiapukursseille, joissa osallistujia on max. 15 henkilöä ja jonka osallistujat tulevat eri yrityksistä. Ota yhteyttä yrityksesi omaan työterveyshoitajaan, jolta saat lisätietoja kursseista.

Hätäensiapukurssi: Kurssi antaa perusvalmiudet hätäensiavun antamiseen henkeä uhkaavissa tilanteissa. Kurssilla käydään läpi esimerkiksi alkutoiminta tapahtumapaikalla, tajuttomalle tai elottomalle annettava ensiapu sekä elvytys. Kesto 8 h.

Ensiavun kertauskurssi: Kurssilla kerrataan hätäensiavun antoon liittyviä asioita. Kesto 4 h.

 
Debriefing
Henkistä jälkihoitoa työyhteisössä tapahtuneen suuronnettomuuden tai siihen viittaavan tilanteen tai henkeä/terveyttä uhkaavan tilanteen jälkeen.
 
Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto
Kurssi antaa valmiuksia työkykyä uhkaavien tilanteiden hallintaan. Kohdennettu esimiehille, jotka ovat avainasemassa työyhteisön ja yksittäisten työntekijöiden työhyvinvoinnin kysymyksissä. Kesto 3 x 2 h.
 
Muutos ja työhyvinvointi
Muutos on useimmiten haaste työyhteisölle ja hyvinvoinnille, ja se luo haasteita niin työntekijöille kuin esimiehillekin. Muutosta tukevien ryhmien tavoitteena on lisätä tietoa muutoksesta sekä antaa valmiuksia kohdata muutos ja sen haasteet. Kesto 3 x 2 h.
 
Aamustartti
Reipas, ajankohtaisin aihein varustettu työpäivän aloitus esimiehille tai yrittäjille. Aamustarttiryhmässä liikutaan, syödään puhtiaamupalaa ja keskustellaan asiantuntijoiden alustamista aiheista. Kesto 1,5 h.
 
Vireänä bisneksessä 
Valmennuskurssi yrittäjille, esimiehille ja johdolle oman hyvinvoinnin ja sen myötäbisneksen edistämiseksi. Kurssi sisältää yksilöllisen terveydentilan ja hyvinvoinnin arvion. Kesto 6 h. 
Kurssilla asetetaan juoksutavoitteet ja ryhmässä edetään askel askeleelta niitä kohden. Sopii myös vasta-alkajille. Hyvä kunto auttaa jaksamaan paremmin myös työelämässä. Kesto 6 x 1,5 h.