Työterveyspalvelut

Yrittäjän otettua yhteyttä asiakkuustiimiimme sovimme tapaamisen ja teemme yrittäjän kanssa yhteistyössä työterveyssopimuksen. Sopimukseen määritellään erilaisia palveluita, aina kuitenkin lakisääteiset sekä lisäksi mahdolliset vapaaehtoiset palvelut, kuten sairaanhoito. Lisäksi yritykselle, sen henkilöstölle nimetään aina työterveyshoitaja ja -lääkäri sekä mahdollisesti muita asiantuntijoitamme sopimuksen sisällöstä riippuen.

Työterveyspalveluitamme, joita voidaan sisällyttää sopimukseen ovat:

  • Toiminnan suunnittelu ja työpaikkaselvitykset, jotka sisältyvät kaikkiin tehtyihin työterveyssopimuksiin. Teemme perusselvityksen, jossa kartoitamme esimerkiksi työympäristöön ja työhön liittyviä riskejä sekä mahdollisia altistuksia, jotka vaikuttavat työntekijän terveydentilaan. Kartoituksen jälkeen annamme toimenpide-ehdotuksia sekä tukea ja neuvoja mahdollisten korjausten toteuttamiseen.
  • Terveystarkastukset: Lakisääteiset terveystarkastukset sekä harkinnanvaraiset terveystarkastukset ja lisäpalvelut, joissa käytössämme on digitaalisuutta hyödyntäviä palveluja kuten esimerkiksi sähköinen terveydentilan esiselvitys.
  • Raportointipalvelut:Työterveyssopimukseen kuuluu perusraportointi. Lisäksi on mahdollista yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukainen lisäraportointi.
  • Terveyden edistämiseen liittyvä neuvonta ja ohjaus. Tarjoamme sekä yksittäiselle työntekijälle että ryhmille, työyhteisölle eri ammattilaistemme pitämiä esityksiä, joiden aiheet liittyvät terveyteen ja työkykyyn.
  • Työkyvyn tukeminen ja seuraaminen. Jos työntekijän työkyvyssä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat työssä selviytymiseen tai jaksamiseen, niin etsimme yhteistyössä työnantajan kanssa ratkaisuja asiaan.
  • Kuntoutuspalvelut
  • Työterveyspainotteinen sairaanhoito