Sähköinen kysely työkyvyn tukemisesta ja työterveyshuollon palvelujen tarpeista PK-yrityksille

Tullinkulman Työterveys kehittää jatkuvasti palveluitaan muuttuvia työelämän vaatimuksia vastaaviksi. Olemme mukana sosiaali- ja terveysministeriön Osatyökykyiset työssä ­­-pilottihankkeessa.

Työhyvinvointi vaikuttaa positiivisella tavalla yrityksen menestymiseen. Toisaalta työkyvyttömyys aiheuttaa yrityksille huomattavia kustannuksia. Oikeanlaiset ja oikeaan aikaan ajoitetut tukitoimenpiteet voivat mahdollistaa henkilön työssä jatkamisen työn tai työkyvyn muutostilanteissa.
 
Lähetämme PK-asiakasyrityksillemme huhtikuun 2015 aikana sähköisen kyselyn koskien työkyvyn tukemista, yrityksen mahdollisuuksia työkyvyn ja työssä jatkamisen tukemiseen sekä työterveyshuollon palvelujen tarpeita.
 
Kyselyllä selvitämme pienyrityksen mahdollisuuksia ja esteitä työllistää henkilö työn vaativuuden tai työntekijän työkyvyn muutostilanteissa. Kysely on luottamuksellinen.
Toivomme runsaasti vastauksia kyselyymme, jotta osaamme kehittää palveluamme asiakkaidemme tarpeita yhä paremmin vastaavaksi.

Tullinkulman Työterveydelle myönnettiin sosiaali- ja terveysministeriön Mielekäs-tunnustus

Tullinkulman Työterveys on nimetty sosiaali- ja terveysministeriön Mielekäs-ohjelman arvioinnissa vetovoimaiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikaksi. Mielekäs-ohjelmassa vetovoimaiseksi nimettävältä toimijalta edellytetään palvelun korkean laadun sekä asiakastyytyväisyyden lisäksi onnistuneita toimintatapoja henkilöstön hyvinvoinnin ja työhön sitoutumisen lisäämiseen, oikeudenmukaista ja osallistavaa johtamista, työpaikan turvallisuutta sekä kykyä ylläpitää ja edistää henkilöstön terveyttä. Tunnustuksen Tullinkulman Työterveydelle myönsi sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Leo Suomaa perjantaina 20.2.2015 Säätytalolla Helsingissä.

Tullinkulman henkilöstön keskuudessa myönnetty huomionosoitus sai riemukkaan vastaanoton heti tuoreeltaan. ”Luotto pärjäämiseen Mielekäs-ohjelmassa oli vahva, sillä uskoimme vakaasti työyhteisömme omaavan arvioinnin perustana olevat vetovoimatekijät”, kertoo apulaisylilääkäri Mikko Kiekara. ”Rinta rottingilla täällä ollaan”, kuvaa tuntojaan myös vastaava työterveyshoitaja Soili Honkamäki. ”Meillä on aidosti hyvä työyhteisö, jossa kaikki ammattilaiset – lääkärit, hoitajat, fysioterapeutit, psykologit ja muu henkilökunta ­– ovat osa yhtä isoa tiimiä”, jatkaa Honkamäki. ”Tämä näkyy myös työhön sitoutumisena. Meillä henkilökunnan vaihtuvuus on hyvin pientä ja osaavia ammattilaisia löydetään kasvumme synnyttämään tarpeeseen”.

Mielekäs-ohjelmassa huomionosoituksen saajalta edellytetään laadukkaan sisäisen työnteon mallin lisäksi korkeaa palvelun laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Laadukkaan ja ennakoivan asiakastarpeeseen vastaamisen lisäksi työterveyspalveluiden tulee vastata niille yhteiskunnan toimesta asetettuihin tavoitteisiin, kuten työurien pidentämisen haasteisiin. Yksi Tullinkulman Työterveyden toimintaa ohjaavista tekijöistä onkin ollut koko liikelaitoksen 40-vuotisen historian ajan vahva, välitön yhteys toimintaympäristöön. ”Meidän on oltava kiinni yhteiskunnassa ja ajassa. Ammattitaitoamme on ymmärtää, millainen työelämä nykypäivänä on ja jossakin määrin jopa ennustaa millaiseksi työelämä on muuttumassa, jotta pystymme toimimaan laadukkaana ja ennakoivana työelämäpalveluiden tuottajana. Tässä onnistumisen asiakkaamme kokevat laadukkaana asiakaspalveluna. Siksi laaja-alainen näkemys on tarpeen ja välitön yhteys toimintaympäristöön on ollut ja tulee olemaan toimintamme kulmakiviä”, kertoo apulaisylilääkäri Kiekara.

Mielekäs-ohjelman tunnustuksen tuoneista henkilöstön hyvinvointia lisäävistä sisäisistä toimintatavoista Kiekara haluaa nostaa esiin koulutuksen sekä aidon työssä viihtymisen merkityksen. ”Työssämme erityisen tärkeitä asioita ovat läsnäolo, empaattisuus sekä vuorovaikutus- ja ratkaisukeskeiset taidot. Koulutamme henkilöstöämme näihin taitoihin jatkuvasti, mikä näkyy suoraan asiakkaillemme ja heijastuu asiakastyytyväisyytenä.” Kiekara jatkaa: ”Henkilöstömme hyvinvointiin vaikuttavat välittömästi myös mielekkäät tavat tehdä työtä ja mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön. Samoin erilaiset työelämän joustot ovat työntekijöillemme mahdollisia.”

Tullinkulman Työterveydelle myönnetty Mielekäs-ohjelman huomionosoitus on enemmän kuin tunnustus hyvin tehdystä työstä. ”Tällainen huomionosoitus motivoi eteenpäin, työyhteisön ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen”, summaa vastaava työterveyshoitaja Soili Honkamäki.

 

Mielekäs on sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämä ohjelma, jonka tavoitteena on sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuuden lisääminen. Ohjelmassa etsitään alan työpaikkoja, jotka ovat panostaneet vetovoimaisuuden lisäämiseen. Vetovoimatekijöitä ovat muun muassa oikeudenmukainen ja osallistava johtaminen, työpaikan turvallisuus, palvelun korkea laatu sekä asiakastyytyväisyys. Ohjelman on käynnistänyt sosiaali- ja terveysministeriö ja sitä koordinoi Työterveyslaitos. 

 

Aukioloaikamme muuttuvat 2.1. alkaen

2.1.2015 alkaen palvelemme
Ma–pe klo 8–19, klo 16–19 ajanvarauksella
La klo 10–16 ajanvarauksella
Su klo 10–14 ajanvarauksella

Oriveden toimipisteen aukioloajat
Ma–to klo 8–16
Pe klo 8–14.30

Ajanvarauksemme on arkisin auki 7.30–19 ja viikonloppuisin aukioloaikojen mukaan.

Asiakasmäärän kasvaessa Tullinkulman työterveyden toiminta laajenee tilojen osalta:

Työterveyspsykologien vastaanotto siirtyy 22.12. alkaen uusiin tiloihin Tullinkulman nykyisiä tiloja vastapäätä, osoitteeseen Pinninkatu 45, 2. krs.

Tullinkulman Työterveys ottaa sähköisen Potilastiedon arkiston käyttöön v. 2015 aikana.

Kun tietojasi on tallennettu Kanta-palveluihin kuuluvaan Potilastiedon arkistoon, voit itse käydä katsomassa omia tietojasi internetistä.
Tiedot ovat suostumuksellasi terveydenhuollon käytettävissä muuallakin.

Lisätietoja vuoden 2015 aikana.

Työterveyden ilta- ja viikonloppuvastaanotot taas käynnissä...

Ajanvarauksella on lääkärien akuuttiaikoja maanantaista torstaihin myös klo 16 - 18.

Viikonloppuisin äkillisiin sairauksiin tarkoitettu hoitajan tai lääkärin vastaanotto ajanvarauksella samana aamuna klo 10 - 13:30.

Ajanvaraus (03) 565 64600.

Sivu 8 / 9