Uusi hallitusohjelma tuo muutoksia työkykyä tukeviin kuntoutuksiin

Työkykyä vahvistava AURA-kuntoutus lakkautetaan jo ennen käynnistämistä

Uuden hallitusohjelman mukaan työikäisille suunnattu, vuoden 2016 alusta alkavaksi suunniteltu AURA-kuntoutus lakkautetaan jo ennen kuin sitä ehditään käynnistämään. AURA-kuntoutuksen oli tarkoitus korvata Kelan ASLAK- eli ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus ja TYK- eli työkykyä ylläpitävä kuntoutus. AURA-kuntoutuksen tarkoituksena oli selkeyttää ja tukea kuntoutuksen yhteistyötahojen toimintatapoja, tukea kuntoutujan ammatillista kehitystä ja samalla edistää talouskasvua vahvistamalla työkykyä ja työn tuottavuutta.

Päättyvä ASLAK-kuntoutus on Kelan järjestämä harkinnanvarainen varhaiskuntoutus, jonka ensisijaisena tavoitteena on työkyvyn säilyttäminen ja parantaminen. TYK-kuntoutus puolestaan on Kelan työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus, jolla pyritään parantamaan sekä fyysistä että psyykkistä työ- ja toimintakykyä.

– Hallitusohjelman mukainen päätös vaikuttaa heikentävästi työntekijöiden työssä jaksamisen tukemiseen. Päätöksessä on ristiriitaa, sillä samanaikaisesti työuria halutaan pidentää ja eläkeikää nostaa, toteaa Birgitta Ojala, Tullinkulman Työterveyden Työkyky-yksikön vastuualuepäällikkö.

– Tarvitsemme uudenlaisia keinoja työkyvyn tukemiseen ja edistämiseen.

Ojala on terveystieteiden maisteri ja tohtoriopiskelija, joka kirjoittaa parasta aikaa väitöskirjaa kehittämänsä avokuntoutuksen vaikuttavuudesta työkykyyn.

– Vaihtoehtoisia kuntoutusmuotoja työikäisille tulisi olla tarjolla, sillä työkyvyttömyyden syyt ovat monimuotoisia. Erityisesti ammatillisen kuntoutuksen keinoja tulisi laajentaa, valottaa Ojala työkykyä ylläpitävän kuntoutuksen tarpeita.

– Huomion arvoista on, että varhaisilla työkyvyn tukitoimilla on todettu olevan suurin kustannusvaikuttavuus, Ojala jatkaa.

Tullinkulman Työterveys on toteuttanut viitisen vuotta työkykyä tukevaa avokuntoutusta, joka poiketen ASLAK- ja TYK-kuntoutuksista järjestetään lähellä työpaikkaa ja kotia, yhdeksän kuukautta kestävänä oppimisprosessina. Hallitusohjelman mukainen päätös ei vaikuta Tullinkulman Työterveyden järjestämän työkykyä tukevan kuntoutuksen korvattavuuteen. Myös jatkossa Kela maksaa kuntoutusrahaa työnantajalle, kun kuntoutus tapahtuu työaikana. Tullinkulman Työterveys tarjoaa työkykyä tukevaa avokuntoutuspalveluaan myös yrityksille, jotka eivät ole heidän asiakkaitaan.

Ojala on tutkinut väitöskirjatutkimuksena kehittämänsä avokuntoutuksen vaikuttavuutta työkykyyn ja alustavat tutkimustulokset ovat olleet kannustavia.

– Tarkat tutkimustulokset julkaistaan väitöskirjassa, mutta alustavien tulosten perusteella kuntoutuksen vaikuttavuudesta työkykyyn ja työssä jaksamiseen on saatu hyviä tuloksia. Kyllä työntekijöiden työssä jaksamisen tukemisen pitäisi olla myös suomalaisen yhteiskunnan asia, toteaa Ojala hallitusohjelman linjauksesta.

Lisätietoja:

Birgitta Ojala
Vastuualuepäällikkö
Tullinkulman Työterveys
p. 040 800 4573
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Ratkaisujen Suomi Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta, hallitusohjelman liitteet, Liite 6 Hallituksen päättämät julkisen talouden välttämättömät sopeutustoimet: Ratkaisujen Suomi (pdf, 441 kt)