Tullinkulman Työterveys on liittynyt Kanta-arkistopalveluihin 14.9.

Kanta-palvelut tukevat asiakkaamme roolia oman terveytensä ylläpitämisessä. Kantaan liittymisen jälkeen kaikki Tullinkulman Työterveydessä tehtävät potilasasiakirjamerkinnät siirtyvät Kanta-arkistoon ja ovat Omakanta-palvelun kautta myös asiakkaan luettavissa. Lue lisää alla olevasta linkistä mitä hyötyjä Omakannasta sinulle on ja kuinka voit itse hallita tietojesi käyttöä.

Reseptitiedot tallessa ja turvassa

Omakannasta näet sähköiset reseptisi. Reseptin tiedoista näet, mihin asti resepti on voimassa ja onko siinä vielä lääkettä jäljellä. Voit myös tulostaa yhteenvedon resepteistäsi.

Sähköiset reseptit ja lääkeostot näkyvät Omakannassa 2,5 vuotta siitä päivästä, kun reseptit on kirjoitettu. Palvelussa ei näy paperi-, puhelin- tai faksireseptejä.

Terveystiedot myös omaan käyttöön

Omakanta-palvelusta voit tarkastella myös terveystietojasi. Terveystiedot näkyvät palvelussa sen jälkeen kun terveydenhuollossa on alettu tallentaa tietoja Potilastiedon arkistoon (Tullinkulman Työterveydessä 14.9.2016 lähtien). Terveystietoja on jo tallennettu jonkin aikaa Potilastiedon arkistoon koko Suomessa, sekä julkisessa että yksityisessä terveydenhuollossa, kannan laajetessa edelleen.

Hallitse tietojesi käyttöä

Sähköinen resepti ja Potilastiedon arkisto mahdollistavat sen, että halutessasi tietosi ovat terveydenhuollon käytössä koko Suomessa, asioitpa sitten julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa.

Saat palvelun käyttöösi, kun käyt kuittaamassa Omakannassa Kanta-palveluja koskevan informaation luetuksi www.omakanta.fi.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (Asiakastietolaki) velvoittaa julkiset terveydenhuollon organisaatiot tallentamaan potilastiedot valtakunnallisesti keskitettyyn arkistoon. Yksityisille terveydenhuollon organisaatioille keskitetyn arkiston käyttöönotto on pakollista, jos potilasasiakirjojen pitkäaikaissäilytys toteutetaan sähköisesti. Käyttöönotto on vapaaehtoista terveydenhuollon toimintayksiköille Ahvenanmaalla.

Asiakastietolain tavoitteena on edistää potilastietojen tietoturvallista käsittelyä, potilaiden tiedonsaantimahdollisuuksia sekä terveydenhuollon palveluiden potilasturvallista ja tehokasta tuottamista.

--

Lisätietoja antaa niin halutessasi oma työterveyshoitajasi. Aiheesta on jaettu esitteitä kaikkiin toimipisteisimme.

Lue lisää: www.omakanta.fi