Asiakkaamme henkilötietosuoja on ehdoton

Tietoturvaloukkaukset ovat todellinen haaste ja asiakkaidemme luottamuksen säilyttäminen on hyvin tärkeää digitalisoituvassa maailmassa. Meillä Tullinkulman Työterveydessä tietoturva tarkoittaa myös tietojen käsittelyn  turvaamista.

Potilastietoihimme pääsevien henkilökuntamme jäsenten toimintatavat ovat selkeät ja he ovat tietoisia siitä, että Suomen tietosuojalaki on aukoton.

Pyrimme kaikin tavoin estämään tietojen ja tietojärjestelmien joutumisen ulkopuolisille sekä estämään niiden valtuudeton käyttö, tahaton tai tahallinen tiedon tuhoutuminen tai vääristyminen sekä minimoimaan mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

Tietosuojarekisteriselosteemme on päivitetty ja se on julkaistuna kotisivullamme osoitteessa http://www.tullinkulmantyoterveys.fi/rekisteriseloste.html