Hallitus 

Rikard Bjurström, hallituksen puheenjohtaja

Raija Ruoranen, varapuheenjohtaja

Tuija Hirsimäki

Piippa Jumppanen

Ulla Kampman

Anne Tervo